28 Ogos 1998  

Agapao

Baca: Turnbook.gif (1625 bytes)Roma 8


   Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus.
                                                                                   Roma 8: 1


Previcon.gif (1221 bytes)Indxicon.gif (1543 bytes)Downicon.gif (1161 bytes)Nexticon.gif (1232 bytes)

Agapao dan agape adalah perkataan yang di gunakan;

1) untuk menerangkan kasih Allah Bapa terhadap:

a) AnakNya Yesus (Yoh 17:26).
b) Manusia (Yoh 3:16; Rom 5:8).
c) Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus (Yoh 14:21

1) untuk menyampaikan kehendakNya kepada anak-anakNya tentang sikap mereka terhadap

a) satu dengan yang lain, (Yoh 13:34)
b) sesama manusia, (1 Tes 3:12; 1 Kor 16:14; 2 Pet 1:7)
c) untuk menyampaikan sifat-sifat semulajadi Allah, (1 Yoh 4:8)

 Kasih hanya dapat di ketahui melalui perbuatan @ tindakan yang di nyatakan.

 Kasih Allah dilihat melalui pemberian AnakNya yang Tunggal, (1 Yoh 4:9, 10). ).

 Bukan kerana saudara dan saya layak menerimanya, atau bergantung kepa da perasaan Allah, maupun apa-apa yang istimewa yang ada pada diri saudara dan saya.

 Melainkan kerana pilihan mutlak Ilahi. Di lakukan tanpa sebarang syarat, tanpa sebarang sebab maupun sebarang daya tarikan yang saudara dan saya  dapat tunjukkan untuk memikat hati Allah, (Ulangan 7:7).

 Penyataan Kasih sesama manusia yang sempurna hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus, (2 Kor 5:14; Efe 2:4; 3:19; 5:2).

Kasih Kristian adalah kasih yang meletakkan Allah sebagai Objek, dan di nyatakan pertama-tama di dalam ketaatan yang spenuhnya kepada Firman Allah, (Yoh 14:15, 21, 23; 15:10; 1 Yoh 2:5; 5:3; 2 Yoh 6).

 Kasih Kristian, samada dinyatakan kepada saudara-saudara seiman maupun manusia pada umumnya, tidak bergantung kepada dorongan dari perasaan, ia tidak mencari keistimewaan-keistimewaan seseorang untuk dikasihi.

 Kasih (Agape) mencari kesejahteraan @ kebajikan semua, (Rom 15:2),

 Agape tidak menyakitkan sesiapa (Rom 13:8-10),

 Agape mencari setiap peluang yang ada untuk melakukan yang baik terhadap semua orang, terutama terhadap kawan-kawan seiman, (Gal 6:10).

Agapao yang digunakan untuk Tuhan, menyatakan suatu kasih yang dalam dan kekal diantara Yang Sempurna terhadap yang Tidak Sempurna dan Tidak Layak.

Sehingga menyebabkan Yang Tidak Sempurna dan Tidak Layak ini membalas Si Pemberi dengan satu penghormatan dan penghargaan yang amat tinggi.

Dan ini juga membolehkan kita saling mengasihi sesama kita Yang Tidak Layak dan Tidak Sempurna ini dengan kasih Agape.

Sehinga kita tidak melihat lagi kecacatan dan kekurangan saudara seiman kita yang lain.


Kasih Allah mengatasi segalanya


   [ PrevIndexAtas |Next ]